2015. III. 1.

◄• Alprogramok

■■■A Nemzeti Agykutatási Program ’B’ alprogramja

A NAP konzorciumba meghívást nem kapott kutatóhelyek, egyetemek, intézmények sem szorulnak ki a NAP biztosította fejlesztésből, mivel számukra is nyitott a NAP ’B’ Alprogram’-ja, amelynek célja, hogy az MTA-TKI szervezeti keretein belül a hagyományos MTA Támogatott Kutatócsoportokhoz hasonlóan működő új kutatócsoportokat hozzon létre, nem csak egyetemeken, hanem MTA kutatóintézetekben is.
A ’B’ alprogram a következő jelölteknek kínál kutatócsoport alapítási lehetőséget:
1) külföldről Magyarországra kutatni jövő – magyar és külföldi - kiválóságoknak;
2) oktatási/klinikai terhelés alól mentesített, hazai kutatóhely alkalmazásában álló kutatóknak, oktatóknak;
3) a határterületekről az idegtudományok területére bevonható, különleges technológiák, know-how birtokában lévő kutatóknak.

A ’B’ alprogram céljai

A NAP ’B’-alprogramjának fő célja az „agyelszívás” (brain drain) visszafordítása és kiegyensúlyozása külföldön dolgozó kutatók meghívásával és alkalmazásával, új, önálló kutatócsoport vezetésére megérett hazai kutatók támogatása.

Rövid és középtávon a program vezető kutatók Magyarországon való letelepedését és beilleszkedését, illetve legkiválóbb fiatal kutatóink itthon tartását hivatott szolgálni, induló támogatás és optimális kutatási feltételek biztosításával.

Hosszú távú célunk a kutatói mobilitás elősegítése és külföldi kutatók bevonása a hazai kutatómunkába, akár vezetőként is.

A ’B’ alprogram forrásai és működése

A ‘B’ alprogram 2014-ben elindult, és 5,6 milliárd forinttal (18,66 millió €) gazdálkodhat, amivel 15-30 újonnan alakuló kutatócsoport működtethető három-négy évig.

A ’B Alprogram’ az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája (az illetékes kormányszerv a ’B Alprogram’ forrását az MTA-TKI-n keresztül szerződve teszi elérhetővé) jól ismert működési gyakorlatának megfelelően fogja a befogadó egyetemi és intézeti kutatóhelyeken kiemelkedő képességű kutatók vezetése alatt indítandó új kutatócsoportokat finanszírozni.

A keretből akár kétszeres professzori fizetés is biztosítható egy-egy új kutatócsoport vezetőjének (külföldről hazahozott vezető kutatókra fókuszálva), és kompetitív bér a résztvevő fiatal kutatóknak, technikusoknak (ez összesen évi 20-40 millió Ft, plusz start-up műszer keret), hasonlóan az MTA Lendület pályázatához.

A’B’ alprogramban támogatásra kerülő kutatási projektek kiválasztása és a pályázat beadása

A kiválasztás és a finanszírozási szerződés megkötése a NAP-IT jóváhagyásával történik meg.

A kiválasztás anonim bírálók szakvéleményén alapul, akiket az adott szakterület hazai és külföldi kiválóságai közül kér fel a NAP elnöke. Az anonim bírálók kiválasztásának feltétele, hogy nincs és nem is volt közvetlen szakmai kapcsolatuk, együttműködésük az általuk bírált pályázóval. A NAP-IT minden pályázatról vita után szavazással dönt. A vitában és a szavazásban az adott pályázatban (pl. befogadó intézmény munkatársaként) érintett NAP-IT tag nem vesz részt.

A NAP-IT kedvező döntését követően a pályázatot az MTA TKI adja be a Támogató kormányszervnek, amely előkészíti a szerződéskötést. A kutatási projekt az MTA TKI által benyújtott pályázat Támogató általi befogadásával kezdhető meg.

VI. Táblázat: A NAP ’B’-alprogram keretében támogatásban részesülő kutatások

A NAP 'B' Alprogram 1.-2.-3.-4. fordulóinak eredményei

A 'B' Alprogram keretében rendelkezésre álló teljes támogatási összeg:

5,6 Md Ft

Az első három fordulóban megítélt támogatások teljes összege:

3,8 Md Ft

B alprogram - 1. forduló (2013. október)

 

pályázó neve

befogadó intézmény

PILLÉR

Pályázat címe

NAP-IT által javtám MFt*

1

Ábrahám István

PTE

I.

Az ösztrogén nem-klasszikus hatásai a neurotrophin receptor molekulák dinamikájára: valós idejű egyedi-molekula detekciós vizsgálatok élő idegsejtben

164

2

Alpár Alán

SE

I.

A secretagogin kálcium szenzorfehérje sejt- és fejlődésbiológiai szerepe az agyvelőben

91

3

Arányi Zsuzsanna

SE

II.

Komplex funkcionális és képalkotó vizsgálatok a peripheriás idegrendszer kórfolyamataiban

142

4

Dobolyi Árpád

ELTE

I.

Az utódgondozás neurobiológiája rendszerbiológiai megközelítésben

173

5

Gyertyán István

MTA TTK

III.

Kognitív transzlációs viselkedésfarmakológiai kutatások

160

6

Horvath Peter

MTA SZBK

IV.

Automated single-cell extraction technology from primary brain tissues using 3 D label-free microscopy, machine learning and lipidomics

193

7

Lőrincz László Magor

SZTE

I.

Azonosított interneuronok szerepe az alvási oszcillációkban in vivo

129

8

Mihály József

MTA SZBK

I.

Az axon növekedés és regeneráció szabályozásának vizsgálata az ecetmuslica idegrendszerében

196

9

Mike Árpád

ELTE

I.

Neuronhálózat gravírozása in vivo

154

10

Pirger Zsolt

MTA Limnológia

I.

Komplex in vivo vizsgálati rendszer kifejlesztése az adaptáció idegrendszeri folyamatainak jellemzésére

161

11

Réthelyi János

SE

II.

Molekuláris és celluláris szintű eltérések vizsgálata szkizofréniában újabb generációs szekvenálási módszerek és indukált pluripotens őssejt alapú betegségmodellezés révén

158

12

Szállási Zoltán

SE

II.

Agyi áttét kutatócsoport kialakítása a Semmelweis Egyetem 2.sz. Patológiai Intézetében

158

13

Szücs Péter

DE

I.

Gerincvelői szintű fájdalom-kontroll mechanizmusok multidiszciplináris vizsgálata

92

14

Tóth Gergely

MTA TTK

III.

Rendezetlen fehérjék támadása, melyek neurodegeneratív betegségek okozója, kis molekulákkal és gardedám fehérjékkel betegség módosító terapeutika fejlesztés céljából

136

15

Varga Csaba

PTE

I.

Entorhinális kérgi neuronhálózatok

142

Σ

15 kutatási projekt

8 befogadóhely

   

2,249

* A szerződéskötések még folyamatban vannak, ezért nem a végleges, csak a NAP-IT által javasolt összeget tüntetjük itt fel.

B alprogram - 2. forduló (2014. február)

 

pályázó neve

befogadó intézmény

PILLÉR

Pályázat címe

NAP-IT által javtám MFt*

1

Barthó Péter

MTA TTK

I.

A talamokortikális rendszer populációs vizsgálata alvási orsó oszcillációk alatt

168

2

Czeh Boldizsár

PTE

II.

Stressz okozta funkcionális-neuroanatómiai elváltozások vizsgálata in vivo és post mortem képalkotó eljárásokkal kísérleti állatokban és emberben.

140

3

Helyes Zsuzsanna

PTE

III.

Neuro-immun interakciók szerepe krónikus fájdalommodellekben: centrális szenziticiós mechanizmusok feltérképezése és új analgetikus célmolekulák azonosítása

163

4

Kardos József

ELTE

I.

A komplement rendszer szerepe az agyban, a komplement kötés molekuláris és funkcionális vizsgálata

160

5

Racsmány Mihály

BME

II.

A frontostriatális rendszer neurokognitív zavarai: alkalmazások a terápia és a patomechanizmus feltárásában és követésében

152

6

Schlett Katalin

ELTE

I.

Az idegi sejtműködés dinamikáját és plaszticitását szabályozó új molekuláris folyamatok vizsgálata

119

Σ

6 kutatási projekt

4 befogadóhely

   

902

* A szerződéskötések még folyamatban vannak, ezért nem a végleges, csak a NAP-IT által javasolt összeget tüntetjük itt fel.

B alprogram - 3. forduló (2014. június)

 

pályázó neve

befogadó intézmény

PILLÉR

Pályázat címe

NAP-IT által javtám MFt*

1

Mátyás Ferenc

TTK

I.

Anatomical and functional mapping of the medial spinothalamocortical network mediating behavioural actions

160

2

Németh Dezső

TTK

I.

Cooperative and competitive neurocognitive networks underlying habit formation and habit change

153

3

Drahos László

TTK

I.

MS Neuroproteomics Group

160

4

Juhász Gabriella

SE

II.

Funkcionális MR és genetikai biomarker vizsgálatok migrénben

140

Σ

4 kutatási projekt

2 befogadóhely

   

613

* A szerződéskötések még folyamatban vannak, ezért nem a végleges, csak a NAP-IT által javasolt összeget tüntetjük itt fel.

B alprogram - 4. forduló

 

pályázó neve

befogadó intézmény

PILLÉR

-

NAP-IT által javtám MFt*

1

Fekete Zoltán

TTK

I.

90

2

Katona Gergely

PPKE

I.

159

3

Lamsa Karri

SZE

I.

200

4

Telcs András

Wigner

I.

121

5

Varga Zoltán

DE

I.

116

6

Völgyi Béla

PTE

I.

90

Σ

6 kutatási projekt

6 befogadóhely

   

776

* A szerződéskötések még folyamatban vannak, ezért nem a végleges, csak a NAP-IT által javasolt összeget tüntetjük itt fel.