2014. X. 20.

◄• Alprogramok

■■■A Nemzeti Agykutatási Program ’A’ alprogramja

A NAP ’A’ alprogram céljai

Az ’A’ alprogram stratégiai célja a már meglévő egyetemi és kutatóintézeti idegtudományi kutatócsoportok megerősítése és az akadémiai-ipari kapcsolat fejlesztése. Ezeket a célokat
(i) korszerű kutatási technológiák biztosításával, új technikák, eszközök, megközelítések bevezetésével,
(ii) a legkiválóbb kutatók megtartásával optimális kutatási feltételek biztosítása révén,
(iii) a fiatal tehetségek önállósodásának elősegítésével, és
(iv) az egyetemi hallgatók és a posztgraduális képzésben részesülők agykutatásba való fokozott bevonásával törekszik elérni.

A NAP Konzorcium

Az ‘A’ alprogram tíz intézmény konzorciális együttműködésén alapul.

Konzorciumi tagságra azok az intézmények kaptak meghívást, amelyekben jelentős hagyománnyal rendelkezik az agykutatás és amelyekben jelenleg is kiemelkedő, nemzetközileg is versenyképes agykutatási tevékenység folyik.

A konzorcium vezetője, koordinátora az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet. A tagok közül az akadémiai intézethálózathoz tartozik az MTA Természettudományi Kutatóközpontja is. Mindkét intézmény kiemelkedő nemzetközi versenyképességű idegtudományi kutatócsoportoknak ad otthont, és kiváló gyógyszeripari együttműködésekkel rendelkeznek.

A konzorcium tagja öt egyetem: a Semmelweis Egyetem (Budapest), a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Információs Technológiai Kar).

A konzorcium egészségügyi intézmény tagja az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet.

Csatlakozott a Konzorciumhoz a Richter Gedeon NyRt., amely Kelet- Közép-Európa vezető gyógyszeripari vállalkozásaként kiemelten kezeli az agykutatást és a központi idegrendszerre ható gyógyszerek fejlesztését és a konzorciumi tagok többségével együttműködik különféle kutatási és fejlesztési projektekben.

A tizedik konzorciumi tag az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája (MTA TKI), amely az ’A’-alprogramban a NAP központi infrastruktúrájának fontos elemét jelentő agybank működtetője lesz, ugyanakkor a ’B’-alprogram kulcsszereplője.

Intézményi NAP Bizottságok

A NAP Elnökének kezdeményezésére, a konzorciumi tagok első számú vezetőinek jóváhagyásával, 2013 tavasza óta minden konzorciumi tag Intézményi NAP Bizottságot működtet. Ennek vezetője az adott intézmény NAP IT testületi tagja. Az Intézményi NAP Bizottság feladata volt a NAP ’A’ alprogram előkészítése, az intézmény ’A’ alprogram keretében támogatásra javasolt kutatási projektjeinek és műszerfejlesztési terveinek kiválasztása és NAP IT elé terjesztése. A továbbiakban az Intézményi NAP Bizottságok állandó feladata az ’A’ alprogram megvalósulásának intézményi szintű elősegítése és ennek érdekében együttműködés a NAP IT-vel.

A NAP ’A’ Alprogram forrása és a forrás felosztása

Az ’A’-alprogram keretében négy év alatt összesen 6,4 milliárd forint (21,33 millió €) áll az agykutatás rendelkezésére.

A Konzorciumi Tagok a NAP ’A’ alprogram forrásainak Támogatóval egyeztetett koncepció szerinti felosztását konzorciumi szerződésben rögzítették, amit a pályázati eljárás során a Támogató jóváhagyott.

Az így felosztott forrásokból 2013 augusztusában - az intézményi NAP bizottságok előterjesztései alapján, az illetékes pillérelnökök értékelésének figyelembe vételével - a NAP Irányító Testület összesen 58 kutatási tervet ítélt támogatásra érdemesnek és terjesztett föl 2013 őszén pályázat formájában a Támogatónak.

A Kormány a felterjesztést 2013 decemberben változatlan formában hagyta jóvá. A Támogató 2014 tavaszán utalta át a projektek működtetéséhez szükséges előlegeket valamennyi konzorciumi tag számára.

NAP ’A’ Alprogram Táblázatok

I. Táblázat: A NAP „A-alprogram” keretében rendelkezésre álló támogatási és saját források konzorciumi tagonként
II. Táblázat: A NAP „A-alprogram” keretében rendelkezésre álló támogatási és saját források megoszlása konzorciumi tagonként a szakmai szempontrendszer szerint
III. Táblázat: A Pillérek (részprojektek) jellemzői a NAP „A-alprogram”-ban
IV. Táblázat: A NAP Konzorciumi Tagok aktív részvétele a NAP „A-alprogram”-ban
V. Táblázat: A NAP „A-alprogram” keretében támogatásban részesülő kutatások (Pillérenként)

A NAP „A-alprogram” keretében rendelkezésre álló támogatási és saját források konzorciumi tagonként

(KTIA _NAP_13 kódszámú pályázat, összegek Forintban)

 

Konzorciumi tag neve

KTIA támogatás összege

Saját forrás összege

Összes forrás

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

750 036 000

86 782 196a

836 818 196a

MTA Természettudományi Kutatóközpont

925 000 000

473 500 000

1 398 500 000

MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája

   49 964 000

-

  49 964 000

Semmelweis Egyetem

875 000 000

-

875 000 000

Pécsi Tudományegyetem

800 000 000

-

800 000 000

Debreceni Egyetem

800 000 000

77 923 015

877 923 015

Szegedi Tudományegyetem

800 000 000

-

800 000 000

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

399 948 136

-

399 948 136

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

600 000 000

-

600 000 000

Richter Gedeon NyRt.

400 000 000

 

400 000 000

ÖSSZESEN

6 399 948 136

638 205 211

7 038 153 347

a Levonható Áfa összege

 

A NAP „A-alprogram” keretében rendelkezésre álló támogatási forrás megoszlása konzorciumi tagonként a szakmai szempontrendszer szerint

(KTIA _NAP_13 kódszámú pályázat, összegek Forintban)

 

Konzorciumi tag neve

Felfedező kutatások

Klinikai idegtudományi kutatások

Gyógyszer-fejlesztéshez kapcsolódó kutatások

Bionikai, infobionikai kutatások

Társadalmi hatások kutatása

Összesen

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

417 251 000

 

116 000 000

 

66 749 000

600 000 000

MTA Természet-tudományi Kutatóközpont

209 300 371

375 701 462

279 998 191

59 999 976

 

925 000 000

MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája

49 964 000

 

 

 

 

49 964 000

Semmelweis Egyetem

 

303 700 000

295 700 000

 

 

599 400 000

Pécsi Tudományegyetem

198 840 000

400 322 000

200 838 000

 

 

800 000 000

Debreceni Egyetem

293 000 000

399 534 411

 

 

107 465 589

800 000 000

Szegedi Tudományegyetem

340 000 000

270 000 000

190 000 000

 

 

800 000 000

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

 

 

399 948 136

 

399 948 136

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

 

45 644 000

 

336 859 000

17 497 000

400 000 000

Richter Gedeon NyRt.

 

 

400 000 000

 

 

400 000 000

Összesen

1 508 355 371

1 794 901 873

1 482 536 191

796 807 112

191 711 589

5 774 312 136

 

Pillérekbe (részprojektbe) nem sorolt költségek (Forint):

Műszer beszerzés: 475 600 000

Projekt menedzsment: 128 000 000

Könyvvizsgáló: 6 650 000

Nyilvánosság költségei: 15 386 000

Összesen: 625 636 000

 

 

A Pillérek (részprojektek) jellemzői a NAP „A-alprogram”-ban

 

Pillér (részprojekt)

Kutatási projektek (feladatok) száma

Infrastruktúra-fejlesztési projektek (feladatok) száma*

Résztvevő konzorciumi tagok száma, aránya

(%)

I. Felfedező idegtudományi kutatások

18

-

6 (60)

II. Klinikai idegtudományi kutatások

20

1

6 (60)

 III. Gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások

10

-

6 (60)

IV. Bionikai és infobionikai kutatások

6

1

3 (30)

V. Társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó kutatások

4

-

3 (30)

Az öt pillérben összesen

58

2

10 (100)

 

*A Semmelweis Egyetem pillérbe be nem sorolt infrastrukturális fejlesztést is tervezett:

  2 nagyértékű eszközt: egy szekvenátort és egy EEG készüléket.

 

 

A NAP Konzorciumi Tagok aktív részvétele a NAP „A-alprogram”-ban

 

Konzorciumi Tag rövid neve

Konzorciumi Tagok (KT) aktív szerepvállalása

KT részvétele a pillérekben (száma)

KT feladatainak száma

I.

II.

III.

IV.

V.

Összesen

MTA KOKI

3

5

-

1

-

1

7

MTA TTK

4

1

1

1

1

-

4

DE

3

4

6

-

-

2

12

PTE

3

2

5

3

-

-

10

SE*

2

-

2

1

-

-

3

SZTE

3

5

5+1**

3

-

-

13+1**

PPKE

1

-

-

-

2+1**

-

2+1**

OKITI

3

-

1

 

3

1

5

RG NyRt.

1

-

-

1

-

-

1

MTA TKI

1

1

-

-

-

-

1

Összesen

 

18

20+1

10

6+1

4

58+2

 

* A Semmelweis Egyetem pillérbe be nem sorolt 2 nagyértékű eszközt szerez be (egy szekvenátort és egy speciális EEG készüléket.

 

** A SZTE és a PPKE eszközök beszerzését és rendszerbe állítását tervezi a II. illetve a IV. pilléren belül, de nem kutatási projekt keretében!

Az V. Táblázat: A NAP „A-alprogram” keretében támogatásban részesülő kutatások (Pillérenként) •►